Administracinė informacija

Nuostatai

Struktūra

Planavimo dokumentai

Darbo užmokestis

2024 m.

2023 m.

2022 m.

Viešieji pirkimai

Nuo 2022 m. sausio 1 dienos įsigaliojus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) pakeitimams, VPĮ 25 straipsnio 5 dalyje[1] numatyta, kad:

Perkančiosioms organizacijoms, kurių  per einamuosius finansinius metus prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti sudaromų sutarčių bendra vertė neviršija 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio), atliekant šiuos pirkimus, šio įstatymo reikalavimai, išskyrus šio įstatymo 17 ir 96 straipsnius, netaikomi.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2024 m.

2023 m.

2022 m.

2021 m.

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2024 m.

2023 m.

2022 m.

2021 m.

Tarnybiniai lengvieji automobiliai

Visagino krepšinio mokykla neturi tarnybinių lengvųjų automobilių