Korupcijos prevencija

„Korupcijos rizikos veiksniai – priežastys, sąlygos, įvykiai, aplinkybės, dėl kurių gali pasireikšti korupcijos rizika.“

Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens administracinis, darbo drausmės ar tarnybinis nusižengimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant arba reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip pat ją priimant, kai tai daroma piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant įgaliojimus, neatliekant pareigų, pažeidžiant viešuosius interesus, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstama veika. (Šaltinis. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas)

– Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos prevencijos kontrolės vykdymą Visagino krepšinio mokykloje – Aleksandr Bražnikovas, direktorius ir treneris.

– Susidūrus su korupcijos apraiškomis Visagino krepšinio mokykloje, kreiptis el. paštu direktorius@visaginobasket.lt

Dokumentai:

Informacija apie tarnybines komandiruotes:

Paskatinimai ir apdovanojimai:

  • Neturime