Projektas „Poilsiauk aktyviai – 2019”

Sporto klubo „NAKS“ projektas „Poilsiauk aktyviai – 2019“ gavo 22299,00 EUR finansavimą 2019-2020 projekto veikloms tarp kurių Visagino miesto savivaldybės sporto infrastruktūros ir objektų gerinimas; vaikų, jaunimo ir suaugusių fizinio aktyvumo vasaros laikotarpiu didinimas.

Sporto projekto „Poilsiauk aktyviai – 2019“ tikslai ir uždaviniai:

  • Didinti sportuojančių vaikų skaičių Visagino mieste;
  • Didinti visuomenės suvokimą, kad fizinis aktyvumas ir sportavimas yra darnios asmenybės prielaida ir visuotinė vertybė;
  • Skatinti visų LR gyventojų sveiką gyvenseną per fizinį aktyvumą, kūno kultūrą ir sportą.

Kaip buvo panaudotos lėšos

Visagino miesto savivaldybės sporto infrastruktūros ir objektų gerinimas

Įgyvendinant projektą buvo sudarytos sąlygos Visagino bendruomenės nariams aktyviai leisti laiką, žaidžiant krepšinį ir ilsintis prie ežero.

  • Projekto metų buvo įrengti du krepšinio stovai su smėlio pagrindu (su Visagino savivaldybės pagalba) Visagino miesto paplūdimyje.
  • „Visagino parko“ paplūdimio tinklinio aikštelei įsigytas ir perduotas profesionalus  tinklas su antenomis.
  • Sporto klubas „NAKS” įsigijo sportinį inventorių, kuris bus naudojamas klubo veikloje.

Vaikų, jaunimo ir suaugusių fizinis aktyvumas

Projekto „Poilsiauk aktyviai – 2019“  metų organizuojant sporto renginius buvo akcentuojama fizinio aktyvumo svarba. Dalyviai buvo skatinami aktyviai leisti laisvą laiką.

Projekto laikotarpiu buvo organizuoti:

Vasaros stovykla

2019 m. rugpjūčio mėnesį  Visagino miesto poilsio zonoje ir futbole stadione du kartus per dieną buvo organizuojamos atviros bendro fizinio pasirengimo treniruotės, kur galėjo dalyvauti visi norintys vaikai iš miesto ir kaimų aplink miestą.

2019 m. rugpjūčio 11-22 dienomis vaikai su treneriais ir savanoriais dalyvavo vasaros stovykloje prie Baltijos jūros. Stovyklos metu buvo siekiama ugdyti visapusiškai sveiką  ir aktyvią asmenybę, skiriant dėmesį ne tik fiziniam aktyvumui, sveikai mityba ir žalingų įpročių prevencijai, bet ir kūrybiškumo ugdymui, bendravimo ir darbo komandoje skatinimui.

Organizuojamos varžybos, estafetes, renginiai padėjo vaikams atskleisti savo gebėjimus, išbandyti save, pasirenkant sveiko gyvenimo būdą, kaip alternatyvą žalingam ir rizikingam elgesiui.

ŠMSM logotipas
Projektas „Poilsiauk aktyviai – 2019“ (projekto vykdytojas sporto klubas „NAKS“) bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.